Kwalifikacje

Geodeta uprawniony

Geodeta uprawniony

Rzeczoznawca majątkowy

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5075 nadane przez Ministra Infrastruktury w dniu 9 lipca 2010 r.